* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .id, .sch.id